Stikk UT og plukk!

Ofte stilte spørsmål

Ja. For å kunne betale ut pant må vi kunne dokumentere hver sekk med strandsøppel som er levert. Bildene dere sender inn er vår dokumentasjon.

Vi anbefaler at dere tar bilde av fem og fem sekker med pantelapper. Pantelappene må være synlige, og både nummeret og strekkoden på pantelappene må være leselig på bildet. Om dere setter sekkene dere tar bilde av opp i nummerert rekkefølge blir det mer oversiktlig.

Normalt kan det ta rundt fire uker før panten kommer inn på kontonummeret dere har oppgitt ved bestilling av pantelapper.

Etter at dere har lastet opp bilde og registrert i kartet hvor dere har ryddet, sendes bilde og kart til godkjenning hos våre medarbeidere. Når informasjonen er godkjent legges utbetalingen i kø før det blir sendt til vår bank. Det går også noe tid fra vår bank får betalingsinformasjonen til det formålet/laget/foreningen dere har oppgitt som mottaker registrerer at pengene er mottatt.

I perioder med stor pågang kan man oppleve at tar lengre tid, andre ganger kan det gå fortere.

Alle kan i utgangspunktet delta i panteordningen Stikk UT! og plukk.

Det skal ryddes i en av våre medlemskommuner (Aukra, Aure, Averøy, Gjemnes, Heim, Hustadvika, Kristiansund, Molde, Rauma, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll) og sekkene må leveres på en kommunal gjenvinningsstasjon i en av disse kommunene.

Lag, foreninger og andre gode formål kan motta pant.

Når dere bestiller pantelapper skriver dere inn navn og kontonummer på den som skal motta panten. Vi stiller ikke krav til at mottaker skal være registrert i Frivillighetsregisteret siden vi vet at mange FAU, klassekasser, miljøklubber, ryddelag, grendelag og så videre ikke nødvendigvis har organisasjonsnummer. 

Ordningen gjelder marint avfall langs strendene, kysten, vassdrag og innsjøer i Nordmøre og Romsdal.

Strandsøppel består i denne sammenheng hovedsaklig av isopor- og plastavfall, men også metall- og blandingssøppel bør plukkes og fjernes fra strendene.

Vi ønsker at rent trevirke, stokker, greiner, tang, tare og lignende biologisk/nedbrytbart ikke plukkes. Bøy gjerne bort spikere og lignende slik at de ikke er til fare for folk og dyr.

Kommer man over farlige gjenstander må disse ikke røres, men riktig myndighet kontaktes.

Avfallet skal være herreløst. Om avfallet har en kjent ansvarlig gjelder prinsippet om at forurenser betaler. Kommer dere over slikt avfall, "villfyllinger" eller lignende skal kommunen som er lokal forurensningsmyndighet varsles.

Allemannsretten gir dere anledning til å ferdes langs strender, men husk å opptre varsomt og vise hensyn til grunneiere.

Respekter ferdselsforbud og lignende vernetiltak. Er dere usikker på om området dere vil rydde har vernebestemmelser kan dere sjekke kartet til Miljødirektoratet sin "naturbase".

Sett en pantelapp på den store gjenstanden, så teller den som en sekk.

Man kan sette en pantelapp på gjenstander som enten ikke passer i sekk, eller ikke er hensiktsmessig å plassere i en sekk, for eksempel tønner og lignende.

På ting som har en betydelig størrelse og krever ekstra innsats for å få fjernet kan man etter skjønn sette på flere pantelapper. Er dere i tvil kan dere spørre betjeningen på gjenvinningstasjonen om de er enige i hvor mange pantelapper en gjenstand er "verd".

Kommer dere over så store eller uhåndterlige gjenstander at dere ikke klarer å fjerne det, kontakt oss på 971 41 386, så hjelper vi til med å finne en god løsning. Ved bruk av Skjærgårdstjenesten og/eller andre lokale ressurser får vi løst det meste!