Personvernerklæring

Tilbake

Denne personvernerklæringen opplyser om hvordan Friluftsrådene i Møre og Romsdal samler inn, bruker og behandler personopplysninger. Friluftsrådene i Møre og Romsdal er underlagt norsk lov, og vi følger de til enhver tid gjeldene regler for personopplysninger, og behandling av disse. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev. 

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Friluftsrådene i Møre og Romsdal og underleverandør som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Du finner mer informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på nettsidene til Datatilsynet.

Om informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Cookies er knyttet til IP-adressen din, og er ikke knyttet til andre personlige opplysninger. Friluftsrådene i Møre og Romsdal bruker ikke informasjonskapsler til å generere statistikk, og vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om, og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om, og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene. Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler på nettvett.no.


Innsyn, endring og sletting av informasjon

Du har rett til å få opplyst fra Friluftsrådene i Møre og Romsdal hvilke personopplysninger som Friluftsrådene i Møre og Romsdal har registrert om deg. Dersom de er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante kan du kreve at opplysningene rettes eller slettes i samsvar med gjeldende lovgivning.

Nettstatistikk

Friluftsrådene i Møre og Romsdal samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på stikkut.no. Verktøyet vi benytter for å innhente slik statistikk er Google Analytics. Formålet med dette er å forstå hvordan besøkende bruker våre tjenester, og hvordan vi basert på dette kan forbedre brukeropplevelsen og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker nettstedet, hvilke sider som besøkes, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. 

Les mer om Google Analytics her.

Disse betingelsene gjelder for alle som benytter seg av Stikk UT og plukk!.

Alle kan i utgangspunktet delta i panteordningen Stikk UT og plukk!, men ingen har krav på å delta.

Panteordningen gjelder i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal sine medlemskommuner. Den 11. mars 2020 omfattes følgende kommuner: Aukra, Aure, Averøy, Gjemnes, Heim, Hustadvika, Kristiansund, Molde, Rauma, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.

Lag, foreninger og andre gode formål kan motta «pant» fra Stikk UT og plukk!

Hoveddelen av panten som utbetales fungerer som refusjon for de utgifter de som har ryddet har hatt. Beløpet skal dekke anskaffelse av forbruksmateriell (sekker, hansker, osv), transport av ryddere, transport av avfall (bil, båt, ATV, traktor, osv) og andre utgifter som måtte oppstå i forbindelse med strandryddingen.

Som følge av dette er det et kriterie for at panten skal kunne utbetales at de som rydder sørger for at avfallet blir levert ved en gjenvinningsstasjon i kommunene som er omfattet av ordningen.

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal har avtaler med eierne av gjenvinningsstasjonene og betaler deponiavgift for hver sekk direkte til disse, den som rydder betaler ikke til gjenvinningsstasjonen for å levere sekker/avfall med pantelapper fra den gjeldende Stikk UT og plukk!-kampanjen.

Det resterende beløpet etter at utgiftene er refundert betraktes som motivasjonsmidler, disse motivasjonsmidlene skal gå til et allmennyttig formål.

Når man bestiller pantelapper skriver man inn/velger navn og kontonummer på den som skal motta panten. Det stilles ikke krav til at mottaker skal være registrert i Frivillighetsregisteret eller ha eget organisasjonsnummer.

Det er ikke anledning til å endre hvem som skal motta panten etter at pantelappene er bestilt.

Pantelappene gjelder for det året/den kampanjen de er bestilt, eller så lenge Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal har midler til å betale ut pant. Året/kampanjen er en del av referansenummeret som står nederst på hver pantelapp.

På følgebrevet som følger pantelappene står PIN-koden som brukes til å logge inn på https://stikkutogplukk.no/ for å registrere levering av sekker med pantelapp. Nederst på følgebrevet skal det stå samme referansenummer som på pantelappene.

Følgende forutsetninger gjelder for at en sekk skal kvalifisere til utbetaling av «pant»:

I forbindelse med registreringen skal det:

I denne sammenheng defineres «marint avfall» og «marin forsøpling» av følgende kriterier:

Det stilles følgende krav for at et bilde skal kunne godkjennes som dokumentasjon på at en sekk med marint avfall er levert:

Når alle forutsetningene er oppfylt betaler Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal innen rimelig tid ut beløpet til det oppgitte kontonummeret.

Panteordningen «Stikk UT og plukk!» har tilgang på begrensede økonomiske midler, når det ikke lenger er midler til å utbetale pant vil utbetalingen av pant stoppe. Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal vil hele tiden jobbe med å finne finansiering for å holde panteordningen i gang slik at man til enhver tid får samlet inn mest mulig marin forsøpling. Det vil bli gitt informasjon til de som har bestilt pantelapper innen rimelig tid etter at Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal blir klar over man kan komme til å måtte stoppe utbetalingen av pant. Pantelapper er ikke verdipapir, og det er ingen garanti for at man skal få utbetalt pant selv om man har bestilt pantelapper, fått pantelapper, plukket eller levert marint avfall.

I denne ordningen brukes begrepet «pant» om beløpet som betales per sekk som blir ryddet, levert og godkjent. Den 11. mars 2020 er panten på 100 kroner pr. sekk.

Dersom noen oppgir uriktige opplysninger eller på andre måter ikke følger disse betingelsene vil det ikke utbetales pant, og vedkommende risikerer å bli utestengt fra å delta i panteordningen. Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal står fritt til å utestenge hvem som helst fra panteordningen i en periode eller for godt. Om det blir utbetalt pant på uriktig grunnlag vil Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal komme til å stille krav om tilbakebetaling og/eller erstatning fra de det gjelder.

De som rydder eller på andre måter deltar i panteordningen er selv ansvarlige for sine handlinger. Alle er ansvarlig for egen sikkerhet og helse. Det er en forutsetning at man følger gjeldende forskrifter, lover og retningslinjer, herunder ferdselsforbud, vernebestemmelser, friluftsloven og generelt opptrer varsomt og hensynsfullt. Det er den enkelte som selv må sette seg inn i hvilke forskrifter, lover og retningslinjer som gjelder.

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal kan revidere disse betingelsene når forutsetningene for panteordningen endres eller en revisjon blir nødvendig av andre grunner. De reviderte betingelsene vil da tre i kraft fra den dato betingelsene ble oppdatert. Disse betingelsene ble sist oppdatert 11. mars 2020.


Søppel i havet og på våre strender er et stort problem som vi sammen må gjøre noe med. Takk for at dere vil bidra til å rydde våre strender.

Sekker ordner dere selv, de skal være gjennomsiktige og renovasjonsselskapene ønsker at man ikke bruker deres sekker for plastemballasje fra husholdninger til dette formålet. Sekker fås blant annet kjøpt på dagligvarebutikker, byggevarebutikker og lignende.

Sekkene leveres på en av de kommunale gjenvinningsstasjonene i våre medlemskommuner. Ordningen gjelder i disse kommunene: Aukra, Aure, Averøy, Gjemnes, Heim, Hustadvika, Kristiansund, Molde, Rauma, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. Når du leverer sekkene, må du ta et eller flere bilder som viser alle sekkene, før du kontakter betjeningen som alltid skal ha oversikt over det som leveres.

Vi anbefaler at dere tar bilde av fem og fem sekker med pantelapper. Pantelappene skal være synlige, og både nummeret og strekkoden på pantelappene må være leselig på bildet. Bildene lastes opp på stikkutogplukk.no. Etter at dere har lastet opp bilde og registrert i kartet hvor dere har ryddet, utbetaler Friluftsrådet pengene til oppgitt kontonummer.